Nu trăiesc clipe de exaltare, nu am nimic de spus decât ceea ce este normal de spus.

Vâlcea merită o revistă literară pentru simplul motiv că în zonă se scrie mult și se scrie bine, în schimb nu există o viață de obște a scriitorilor. Poate că mai mult decât să îi publice, Vâlcea literară își propune să-i adune pe scriitorii vâlceni, să le ofere motivație și curajul de a depăși nevroza provincialismului.

Acesta este primul număr de revistă și el va arăta, sper, că există o activitate literară a vâlcenilor plină de valoare și substanță. Modestia o trecem în plan secundar, credem în noi și nu ne sfiim să o spunem.

Mărturisim și o intenție care în timp va fi explicită și vizibilă în aceste pagini, anume să ne revendicăm de la un conservatorism bine temperat, de la o axiologie cât de cât verificată istoric, de la un bun simț pe care poate riscăm să îl pierdem.

Un gând admirativ, încă de la început, față de președintele Consiliului Jude- țean Vâlcea, Constantin Rădulescu, cel care a simțit SOS-ul scriitorilor și a răspuns prompt. Breasla scriitoricească vâlceană amorțise, se atomizase, respira greu, avea nevoie de spijin și acesta a venit.

În fine, veți vedea că Vâlcea literară va fi o revistă pentru public, deloc autar- hică, permanent și uneori explicit orientată spre cititorul ne-scriitor.

Ne-scriitorii sunt adevărații cititori.