CRUCEA DULCE

Ce să-Ți mai cer când mi le-ai dat pe toate

să văd, să pipăi și să zic nu-mi place?

Femeia doar cu mintea ei dibace

îmi e de-ajuns dacă mi-o pui în spate!

 

Va fi o cruce dulce, zâmbitoare,

urcușul spre Golgota o plăcere,

și-ajuns în vârf slăbit fără putere

ea însăși mă va ţine în spinare!

 

Câteva ceasuri până-mi pleacă duhul

ca un sonet ce tulbură văzduhul

Apoi Îţi las și crucea mea tot Ție

 

Doar Tu o poţi purta în veșnicie

Eu zilnic mor scriind o poezie

să-mi scot ţărâna din nimicnicie.

2307300708

 

 

ÎN MINTEA LUMII

Ca Moartea-s mai bătrân cu trei secunde

O știu când era jună și plăpândă

și învăţa din mers să stea la pândă

Voia să doarmă-un pic și n-avea unde

 

Mi-a spus că-n veac doar spiritul respiră

Că Domnul ni l-a dat, al Său și este

și bine-ar fi să-l pun într-o poveste.

Că voi muri și eu, de ce vă miră?

 

De-atunci sunt scrib de veghe-n nopţi cu lună

La masa mea de scris ca într-un leșnic*

notez smerit, când Harul vrea să vină

 

În Mintea lumii unde-i focul veșnic

doar îmbrăcat în lacrimi intră omul

prin rugăciunea Maicii și cu Domnul.

(Dex:* leșnic = loc de pândă)

2307260005

 

 

BLAJINI ȘI TINERI

Sunt mult mai mic decât am fost odată

încât sonetu-acesta mă conţine

și încă mai e loc și pentru tine

cochetă, fascinantă și ciudată

 

Îmbrăţișaţi în strofă ca-ntr-o arcă

prin veacuri călători și prin memorii,

eliberaţi de trup și false glorii,

sublimi în starea de ogar-ogarcă,

 

ce-aleargă după Domnul în vecie,

fiind mereu cum și-au dorit să fie,

blajini și tineri împăcaţi cu drumul

 

Împrăștiem în infinit parfumul

Edenului ce-a fost în vremea noastră

în suflete, în inimi și-n fereastră.

2307230844

 

 

ARHON DE ROUĂ

Peste cuvinte sunt Arhon de rouă

și le-mpletesc în pânze diafane

în care-adun din suflete cicloane

ca dar la Domnul cel din Cerul nouă

 

Fac asta pentru azi și peste veacuri

cât vor fi lacrimi și poeţi să plângă

pentru Iubirea ce-a lăsat o dungă

în piatra unor munţi de pitpalacuri

 

Plătesc cu viaţa mea această muncă

O fac de voie că mi-a dat poruncă

Cel ce mi-a dat și viaţa și cuvântul

 

Eu pentru asta sunt în ascultare

și cred în Dumnezeul meu că-i mare

și stăpânește Cerul și Pământul.

2307210651

 

 

AȘA A FOST SĂ FIE!

Cum poţi să cânţi în mine după moarte?

La alta mă gândeam dar veniși prima!

Ți-e dor? Mi-e dor! Deci fă cu mine rima

și vie-oi fi în miezul tău și-n carte

 

Că te-am iubit cu cerul și pământul,

cu inima cu mintea și cu trupul

dar tu păreai absent și fără scrupul

vânai în tot și toate doar cuvântul

 

M-am oferit să-ţi fiu la temelie

să mă îngropi în orice poezie

sunt Ana cea zidită pentru tine

Vorbești de moarte? Nu vorbi cu mine!

Că-n veci cuvântul tău mă va conţine

De-aceea-ţi cânt. Așa a fost să fie!

2307190535

 

NIMIC NU DOARE

Eu sunt făcut din maluri și pontoane

să acostaţi la braţ purtând iubirea

sau să plecaţi în larg cu fericirea

pe marea de iluzii cu cicloane

 

Puteţi veni și dacă vă e foame

Voi face-un borș din gânduri asortate

cu-nţelepciune și cu bunătate

și veţi petrece-n veci cu Doamne Doamne

 

Că am și plaje pentru stat sub lună

ce nu apune câte-o săptămână

și frunze ce plutesc în legănare

 

Sunt mândru cu ce am și-n așteptare

de inimi, suflete și minţi bizare

în tot ceea ce sunt nimic nu doare.

2307142310