Anonim

Tiranul fără minte din Uruk

De fapt îl căuta pe autor

Că numai el, în trup jilav de lut,

Îl poate scrijeli nemuritor.

 

Pe Nibelungi, viteazul neam de gnomi,

I-a întrebat și ce, și cum, și unde,

Dar, răscolind la rădăcini de pomi,

Tot n-au aflat pe cel ce se ascunde.

 

Și-l caută o mie una nopți,

Cum dureros ne spune și balada,

Din umeri doar îi dau eroii toți:

Beowulf, Roland, El Cid, Șeherezada.

 

Iar noi și azi, zadarnic de sublim,

Ne chinuim să-i naștem amintirea,

Căci autorul este anonim

Și anonimă e și nemurirea.

 

 

 

Troc

Ce-am mai putea să spunem despre moarte

Pe-un măr răscopt cu ea când ne-am tocmit?

Nicicând n-a fost un troc mai necinstit,

Nici prețurile-atât de ridicate.

 

Precum Isav pentru un blid de linte

Vândut-a dreptul de întâi născut

Și noi o veșnicie am vândut

Pe-o-nghițitură iute și fierbinte.

 

Iar dacă pentru unicul păcat,

Dintr-o copilărească lăcomire

S-a omorât întreaga omenire

Cum, dar, atât de ieftin am scăpat?

 

Noi, condamnații unei crude sorți

Ce-a născocit pedeapsa capitală,

De-am ispăși aceeași socoteală,

Am fi datori c-un infinit de morți;

 

Când limba, pântecele ni se-ntreabă

Ce iz avea și cât de aromat

De-o gură pe furiș a meritat

Un cal să ia pe-o-mpărăție-ntreagă?

 

Și-așa, gustând din zi în zi cu sârg

Și poame dulci, și poame otrăvite,

Cedând curioși arhaicei ispite

Pecetluim și noi același târg;

 

Necunoscând că nici plăcere chiar

Adam atunci mușcând n-a dobândit,

Ci-n tină a scuipat când a simțit

Pentru întâia oară gust amar.

 

 

 

Carteziană

Exist căci cuget, sună a sofism –

Au doară nu există și obiecte?

Supus acestei reguli imperfecte

Mă-mbăt cu apă rece dinadins.

 

Orbit astfel mă-ndeamnă s-o urmez

Rațiunea și mai oarbă decât mine,

Dar n-o condamn – dotată e mai bine:

Are toiag și-un câine maidanez.

 

O prind de braț, mă-mpiedic, mă căiesc,

E îndoiala semn de cugetare,

Fără răspuns la marea întrebare

Și totul mi-e incert când mă gândesc

 

Că însăși morții nu-i mai dau crezare

Și însuși că exist mă îndoiesc.

 

 

 

Izgonire

Iar când m-am rupt din tine costelivă,

Pe șotii puși și-ndrăgostiți lulea,

Am socotit, noi proștii, a-nșela

Pe Dumnezeu și drac deopotrivă.

 

Ca să gustăm din fructul otrăvit

Din gură-n gură ni l-am petrecut,

În cel mai lung și mai gustos sărut

Până ce dinții ni s-au strepezit;

 

Apoi, sătui de joaca de-a păcatul,

În iarbă ca un șarpe l-am scuipat

Și l-am lăsat pe jos nemestecat,

Păzind astfel porunca cu mâncatul.

 

Dar, vai, pământ și cer se despicară

Stupefiați de-așa obrăznicie,

Și pomii cei desțeleniți din glie

Cu crengi de foc pe foc ne aruncară.

………………………………………………….

Doi îngeri stăm, cu aripi afumate,

La poarta Paradisului oprit

Și unde să jelim, de care parte

Când până și din iad ne-au izgonit?

 

 

 

Periplu

Iar din Acropole de falduri albe

Eu pânză la corăbii mi-am țesut,

Cu faunii ieșit-am la păscut

Pe nesfârșita pajiște de ape.

 

Tăiat în două am pornit la drum

Ca vulturii în zbor spre centrul lumii

Și ca-n inscripția templului minciunii

Pe mine însumi m-am găsit în fum.

 

Pietrificat de propria-mi mizerie

Cu foc grecesc tot trupul mi-am spălat

Și-n rocă nouă Fidias m-a sculptat,

Voind să-mi aflu leacul în materie;

 

La Maraton gonit-am deci cu sete

Din sânii-ncinși ai mării să m-adăp C

u sarea ca un lapte până crăp

Și alge au să-mi crească-n loc de plete;

 

În care-am împletit cununi de laur,

Cum se adună vinul în buchet,

Poftit am fost de Platon la banchet

Să mă îmbăt din amforă de aur.

 

Apoi, văzând că nu-i de-ajuns delirul,

Că-s tot mai plictisit și mai meschin,

Am renunțat definitiv la vin

Și fugărit-am nimfe ca satirul.

 

De taine fur din Parnas până-n Cnossos,

Pandorei înseși i-am golit cutia

Și-am șterpelit din cer filozofia,

La trântă luând pe Colosul din Rodos.

 

Atunci purces-am mândru spre Atena,

Îmbogățit de-al vorbelor negoț,

Fără să știe nimeni că sunt hoț

Și-n agora rostit-am anatema;

 

Polemizând cu zeități de piatră,

Că-s ritor mai cumplit decât un leu,

M-au pus peste întreg Olimpul zeu,

Dar în Arcadia n-am fost niciodată.