Rugă

Nori de gânduri plouă peste inima mea.

Simt că mă preling

în hăul umbrei care sunt.

Maică Sfântă, luminează-mi calea,

adu-mi gândul cel bun

şi iertător,

povățuieşte-mă în clipele de rătăcire!

Pe tine te mai am, Maică Sfântă,

în rest deşertăciune-i.

Te rog în genunchi-

trimite-mi un semn de îndreptare,

deschide-mi întunecații ochi!

În zilele astea de grea cumpănă

ce-apasă pe umerii lumii

nu mai aştept decât mâna ta vindecătoare,

Slăvită Stăpână!

Firave umbre pe-acest pământ suntem.

Oul lumii germinează,

e-n travaliu şi nechează,

naşte-un monstru

azi în căpăstru.

Maică Sfântă, ajută-ne,

în aşteptarea Minunii- s

ă nu crape coaja lumii!

 

22 septembrie 2022

Zilele Sfântului Antim Ivireanul

 

 

 

 

Timpul

tolănit în valea infinitului

nimic nu-l tulbură

curge de nicăieri spre nicăieri

într-o obositoare monotonie

 

timpul e singur în univers

n-are rude

n-are prieteni

un alergător pe drumul fără întoarcere

 

pe soclul veşniciei priveşte trist

la cei care vor să-l cumpere

dar nu au destule zile pentru talerul

vieții fără de moarte

 

tril de ciocârlie în văzduhul înghețat

zăpadă şi frig sub cerul înnorat

victoriile sunt doar ale lui

fugit irreparabile tempus

 

 

 

 

Tablou de iarnă

Dansează pădurea în pas de tarantelă.

Fulgii se-nvârt amețiți de-al lor zbor.

Vântul geme lovit de mantinelă.

Pe gheață o sanie alunecă uşor.

 

Dantelă de țurțuri atârnă la streşini,

De garduri nămeții stau agățați.

Satul adoarme îmbătrânit de patimi.

În depărtare lupii-s înfometați.

 

Înaltul senin brodat e cu stele.

Luna se culcă pe umărul meu.

Gerul îngheață dorurile grele

Înecate în sufletul heleşteu.

 

 

 

Ninge

Ninge cu vorbe pe raftul cu cărți.

Trăite poveşti se-ascund printre foi.

Spun doruri multe şi multe poveşti

Pentru lumea curată din noi.

 

Ninge cu lacrimi în pădurea de oameni,

Slăbiți de putere de viruşii răi

Trimişi s-o rănească, de unii,

asemeni Monştrilor gheboşi, nişte călăi.

 

Ninge cu vise în camera mea.

Mii de speranțe se-ascund prin pereți.

Uşa e-nchisă. Pe duşumea

Aşteptări fulguite zac în nămeți.

 

 

 

Așteptare

Un stol de porumbei

se roteşte deasupra mâinilor

ridicate spre cer,

aşteptând clipa izbăvirii.

Sfinte cuvinte m-alină:

Te rog, Maică a Domnului Iisus,

ajută-mă

să nu pierd calea cea dreaptă!

Mulțumesc, Maică Sfântă, Preabinecuvântată,

că mă laşi

să mă sprijin de cuvântul tău!

Iartă-mă, Prea Curată Fecioară Maria,

că nu sunt atât de evlavioasă

pe cât aş putea fi!

În Grădina Maicii Domnului

oamenii îmbogățesc lumea,

aşteptând sărutarea Divină.

Sentimentul de fericire din interiorul nostru,

pacea noastră interioară

trebuie să fie în acord

cu partea divină din noi,

rugându-ne Domnului Iisus

şi Maicii Domnului.

 

28 septembrie 2022

Zilele Sfântului Antim Ivireanul